Privacy

In gewone taal

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze hebt opgegeven. Net als u houden wij ook niet van ongewenste reclame. Ook wij zijn gesteld op onze privacy. Uw gegevens zullen door ons nooit aan anderen worden verstrekt (zie punt 8 Privacy Policy).

Het spreekt voor zich dat uw e-mailadres wordt gebruikt wanneer er correspondentie ontstaat tussen u en breingolven.online.

Deze website

Uw gegevens worden bewaard in onze database. Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op de server bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Bovenstaande is een korte samenvatting van ons privacyreglement.
Dit reglement is als PDF hier te downloaden.
En een link naar de in punt 3.2 van het privacyreglement genoemde dienstbeschrijving.

Privacy policy breingolven.online

Versie: 20200707, hier te downloaden als PDF.

De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website breingolven.online bezoekt. Het is iets beknopter dan het reglement.

 1. Beheer
  De website breingolven.online staat onder beheer van Ronald de Caluwé, de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website (https://breingolven.online/contact).
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan breingolven.online worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. breingolven.online zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Cookies
  1. breingolven.online maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan breingolven.online de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. breingolven.online maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Relax More zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
  5. breingolven.online maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij breingolven.online, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  breingolven.online is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Bestellingen
  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een dienst afneemt bij breingolven.online.
 7. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  breingolven.online kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van een bestelling, afname van een dienst of aanmelding.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het afgenomene, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het onder de aandacht brengen van blogs, een product, tips et cetera, waarvan breingolven.online denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 8. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan breingolven.online zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Hier is één uitzondering op: Wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 9. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan breingolven.online verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 10. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. breingolven.online kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door breingolven.online voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Scroll naar top